Aanvullende voorwaarden

 • Prima stal- en weidegelegenheid
 • Stalgeld paarden €10,- per dag, met veulen  €12,50
 • Veterinaire begeleiding door D.A.P. Ell
 • Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
 • Paspoorten dienen altijd bij het paard aanwezig te zijn
 • Voor een correcte administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs van de merrie en adresgegevens van de eigenaar
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins
 • Verzendkosten sperma en gezondheidscertificaten zijn voor rekening van de merriehouder
 • Inseminaties voor 9.00 uur ‘s morgens bestellen, buitenland avond van tevoren bestellen
 • Voor zelf mee gebrachte rietjes of sperma wordt een inseminatievergoeding gerekend
 • Door het te bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór 1 Oktober.
 • Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondissementsrechtbank te Utrecht